Inchirieri Auto Constanta

Inchirieri Auto Constanta

INCHIRIERI AUTO & RENT A CAR

Inchirieri auto Constanta  ofera servicii de inchiriere auto in Constanta.

    Inchirieri auto Constanta  ofera servicii de inalta calitate.

Autovehicule de import care respecta toate standardele de calitate .

Se lucreaza numai pe baza de   programare.

Se pot inchiria masinile cu sau fara sofer.

 Lista autoturisme disponibile :

1.OPEL VECTRA    BREAK -an 2006 -diesel   2000cm3-AUTOMAT.

2OPEL ASTRA H            -an 2005-diesel -Elegance  1700cm3 TDCI.

3.FORD FOCUS                        BREAK -an 2006-diesel        2000cm3.

4.VOLVO V40                               BREAK -an 2000-benzina 1800cm3.

5.VOLVO V40 BREAK              -an 2000-benzina -CUTIE AUTOMATA.

6.VW GOLF 4                            -an 2000,1600cm3-PILOT AUTOMAT.

7.RENAULT CLIO SYMBOL                      -an 2001-139cm3-benzina.

Tarife:

1 zi   – 150ron/zi

2 zile- 125ron//zi

3 zile- 100ron/zi

4 zile- 75ron/zi

5 zile-14 zile – 60ron/zi

Preturile  negociabile in functie de perioada in limita bunului simt.

Se poate percepe si o garantie.

Necesar buletin de identitate si permis auto valabile.

Predare si primire in Constanta.

Pentru alta locatie cost suplimentar.

Link cu fotografii suplimentare ale celorlalte autoturisme.

Cu aceste autoturisme nu o sa aveti nevoie de tractari auto.

Model contract inchiriere

 

 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului il constituie inchirierea autoturismului specificat in actul aditional, pentru care…………………………are calitatea de proprietar , autoturism aflat în perfectă stare de funcţionare.Autoturism ……….. numarul de inmatriculare ……… serie sasiu ………. serie ……… si km plecare……….

2.2. Locatarul are dreptul sa folosescă autoturismele pe drumurile publice din ţară nu si sa iasa cu el din Romania.
III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

3.1. Obligaţiile locatorului sunt următoarele:

 • Să predea spre folosinţă locatarului autoturismul specificat in actul aditional;
 • Să solicite locatarului, pe toată perioada contractului, să se folosescă de autoturism ca un bun proprietar;
 • Odata cu livrarea autovehiculului, clientului ii sunt incredintate documentele de identificare ale acestuia.

3.2. Obligaţiile locatarului sunt următoarele:

 • să folosescă autoturismul ca un bun proprietar, să efectueze reparaţiile pentru orice paguba produsa locatorului la un service autorizat de acesta;
 • să restituie la scadenţă lucrul inchiriat în natura sa specifică;
 • sa nu il ofere spre a fi condus de nici o alta persoana si sa nu subinchirieze autoturismul;
 • să suporte toate cheltuielile pentru buna funcţionare a autoturismului;
 • evenimentului la cel mai apropiat post de politie. Dacã locatarul nu poate prezenta actele doveditoare emise de Politie cu privire la evenimentul produs, atunci va suporta toate cheltuielile ocazionate de evenimentul respectiv;
 • locatarul trebuie sa anunte de urgentã pe …………la tel ………. de orice incident. În caz de orice eveniment soldat cu pagube materiale, neglijente majore, consum de alcool sau droguri rãspunzãtor este semnatarul contractului in speta locatarul.
 • să predea locatorului autoturismul în aceeaşi stare de funcţionare ca în momentul preluării şi să răspundă de orice degradare adusă acestuia;
 • este STRICT INTERZIS sã pãrãseasca granitele tãrii cu autovehiculul închiriat fiind interzis cu desavarsire deplasarea autovehiculului pe drumuri forestiere, in expeditii montane sau pe sosele neasfaltate ;
 • sa nu permita supraincarcarea masinii (nr. locuri si greutate) peste limitele maxime admise in talonul autovehiculului;
 • sa nu impinga sau sa tracteze orice vehicul, rulota sau alt obiect;
 • In caz de nepredare la termenul stabilit a autoturismului,se considera furt si abuz de incredere conform articolului 213 din codul penal.
 • In caz de pierdere sau furt a cardului de ITP sau a asigurarii se obliga sa plateasca contravaloarea redobindirii acestora in perioada de valabilitate.
 • sa nu participe cu autovehiculul la intreceri, competitii si alte teste.
 1. DURATA ŞI PREŢUL CONTRACTULUI

4.1. Părţile au convenit să încheie prezentul contract de închiriere pe o perioadă de…..  zile, cu începere de la data de ……….. până la data de …….., şi posibilitatea de prelungire prin act adiţional încheiat în formă scrisă.

4.2. Părtile au convenit la plata unei chirii conform actelor aditionale. Pretul nu include: Combustibil, Deplasãri suplimentare.Plata se va face în ziua semnarii prezentului contract. Chiria se va achita în euro sau in lei la cursul caselor de schimb valuta.

Locatarul se obliga sa plateasca :

– In cazul in care, in perioada inchirierii se intampla ca autovehiculul sa suporte pagube produse anvelopelor ori camerelor prin taiere, intepare, explozie, vulcanizarea acestora cade in sarcina locatarului;

– Pagubele cauzate autovehiculului de intretinerea necorespunzatoare sau de o utilizare improprie destinatiei acestuia, cele cauzate prin intrebuintare, functionare cu rea credinta, abuziva, influentei temperaturii asupra motorului autovehiculului, precum si cele produse motorului, cutiei de viteze sau diferentialului ca urmare a lipsei sau insuficientei ungeri ori a supraincalzirii;

– In cazul in care autovehiculul prezinta zgarieturi, vopsea sarita, huse rupte, arse sau orice alte deteriorari provenite din posesia cu rea credinta a autovehiculului de catre locatar.

-Pentru a preveni aceste daune produse autoturismului este oprita o garantie baneasca de 300euro,din care daca este cazul se va opri contravaloarea pagubelor produse iar daca paguba depaseste valoarea garantiei locatarul se oblige sa plateasca diferenta pina la achitarea prejudiciului.

 

 

 1. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

5.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia instanţelor judecătoreşti, în cazul în care locatarul:

 • nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale enumerate la art. 3.2 din prezentul contract sau intreprinde orice actiune care lezeaza interesele locatorului sau integritatea autoturismului;

5.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin 10 zile de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.

5.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.

 1. ACCIDENT, AVARII, PAGUBE, FURT

6.1. Locatarul este de acord sa protejeze interesele prestatorului si ale companiei sale de asigurari in caz de accident, furt sau pagube ale autovehiculului prin:

 1. a) obtinerea datelor de identificare (numelor,nr. de inmatriculare si adreselor) ale partilor implicate precum si a martorilor;
 2. b) neabandonarea autovehiculului fara luarea masurilor pentru paza sa;
 3. c) anuntarea prestatorului prin telefon in maximum 1 ora de la producerea oricarui incident.

6.2. Urmatoarele documente trebuie obtinute in caz de accident, pagube sau furt:

 1. a) RAPORTUL POLITIEI cu: semnatura ofiterului care a redactat raportul si stampila Sectiei de Politie (Obligatoriu: specificarea conducerii/sau nu sub influenta alcoolului, in caz de accident.); sau cea de-a doua anexa pentru compania de asigurari cu semnatura ofiterului ce a redactat documentul si stampila sectiei de politie ;
 2. b) AUTORIZATIA DE REPARARE cu: semnatura ofiterului ce a redactat raportul si stampila Sectiei de Politie ;
 3. c) BULETINUL / PASAPORTUL SI PERMISUL DE CONDUCERE IN FOTOCOPIE al soferului/soferilor implicati in accident

6.3. Fara prezentarea documentelor de mai sus, sau in cazul in care locatarul a incalcat legile romanesti sau codul rutier roman sau vreunul dintre punctele prezentului contract de inchiriere, locatorul ramane responsabil pentru toate pagubele, costurile si/sau pierderile cauzate prestatorului.

VII. LITIGII

6.1. Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.

6.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente de la sediul Locatorului,adica Locomotivei 6 Constanta.

VIII. Clauze finale

 Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat în formă scrisă între părţile contractante.

 Prezentul contract, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

 Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare astăzi ………. data semnării lui.

Carburantul

In momentul returnarii, autoturismul, nu trebuie sa aiba in rezervor mai putin carburant decat in momentul livrarii. Cantitatea de carburant lipsa va fi taxata cu 2 (doi) Euro/litru. Daca la restituire autoturismul are o cantitate de combustibil mai mare decat la livrare, proprietarul nu va despagubi clientul pentru diferenta de carburant.

Responsabilitati privind comportamentul in trafic, parcarea si amenzile

Locatarul  va plati orice amenda sau penalizare (contraventie sau infractiune) in care este iplicat autoturismul pe toata durata contractului. In cazul ridicarii autoturismului, toate cheltuielile pentru recuperarea acestuia vor fi suportate de client.

Jurisdicţie

Orice litigiu ce apare la executarea prezentului contract va fi supus instanţelor competente a jurisdicţiei din Constanta.

Acordul partilor

Semnatura de pe acest contract reprezinta acceptarea termenilor si creaza un temei legal intre cele doua parti.

Perioada contractului

Proprietarul este de acord ca pe toata perioada determinata a contractului, autoturismul sa fie folosit de locatar. Pentru orice modificare a duratei contractului este nevoie de acordul scris al proprietarului. Locatarul va instiinta proprietarul referitor la modificarea perioadei de inchiriere cu cel putin 24 de ore inainte.

Proprietarul poate lua autoturismul fara o notificare prealabila a locatarului, daca considera ca nu sunt respectate sau nu sunt indeplinite conditiile stipulate in contract, sau daca se constata ca datele furnizate de catre client nu sunt complete si/sau adevarate.

Conditii de desfasurare a contractului.

La inceputul perioadei de inchiriere autoturismul este livrat locatarului in stare buna de functionare, locatarul avand   obligatia sa-l intretina conform recomandarilor fabricantului. Locatorul  nu este responsabil de pierderile locatarului daca acestea survin in urma unor defectiuni ale  autoturismului.

Locatorul nu este responsabil de pierderea sau distrugerea bunurilor lasate in autoturism de catre locatar sau orice alta persoana.

  Locatarul este obligat sa asigure paza autoturismului si sa anunte imediat proprietarul de furtul, avarierea sau  functionarea necorespunzatoare a autoturismului.

In cazul in care se constata ca autoturismul nu functioneaza corespunzator sau este avariat, locatarului se obliga sa inceteze folosirea lui imediat. Utilizarea autoturismului in aceste conditii il fac pe locatar raspunzator de daunele survenite ulterior si il obliga la plata acestora.

 

 

Locatarul  se obliga sa parcheze autoturismul in locuri sigure, sa il incuie cand acesta nu este folosit si sa aiba grija

sa fie protejat impotriva factorilor externi pe timp de vreme rea.

Locatarul l trebuie sa foloseasca combustibilul recomandat de fabricant, sa mentina nivelul corespunzator de ulei in motor, al lichidului de racire si  presiunea cauciucurilor.

Autoturismul va fi folosit doar in scopul pentru care a fost proiectat. Locatarul nu va supraincarca autoturismul si nu va transporta mai multi pasageri decat este prevazut de fabricant in certificatul de inmatriculare, va asigura toate incarcaturile si nu va transporta materiale toxice, inflamabile sau priculoase.

 Nu va conduce autoturismul pe drumuri neamenajate, forestiere, nu il va folosi la curse, teste, actiuni de protest, mitinguri, taximetrie, competitii, nu va impinge sau remorca sau orice alte activitati care nu sunt in concordanta cu instructiunile de folosire ale autoturismului.

Locatarul  nu va permite manevrarea si folosirea autoturismului de catre nici o alta persoana fara autorizatie scrisa si semnata de proprietar.

Locatarul, nu va folosi sau conduce autoturismul sub influenta bauturilor alcoolice, a substantelor stupefiante sau a oricaror alte substante care pot diminua capacitatea de a sofa.

Locatarul este obligat sa comunice locatia autoturismului la cererea proprietarului, oricand, pe durata contractului.

Locatarul nu va vinde, inchiria, sau dezmembra autoturismul in nici un fel, nu se va prezenta ca proprietar al autoturismului sau reprezentant al proprietarului.

Locatarul nu va indeparta sau schimba nici un insemn, sigla sau inscris prin care se identifica proprietarul autoturismului.

Locatarul nu va efectua reparatii asupra autoturismului decat la service-uri auto autorizate si numai cu acordul si conform instructiunilor proprietarului.

Locatarul este obligat sa obtina de la politie procesul verbal de constatare si autorizatia de reparatie, in cazul in care autoturismul a fost avariat din vina acestuia sau din vina altei persone, daca partea vinovata este sau nu este cunoscuta.

 

Livrarea si returnarea autoturismului se face la locul, data si ora specificate in contract. In caz de intarzieri anuntate de pana la o ora nu se percep tarife suplimentare. La returnarea autoturismului cu intarziere anuntata de pana la 3 (trei) ore fata de ora specificata in contract, se percepe un tarif suplimentar pentru o jumatate de zi de inchiriere, iar la intarzieri de peste 3 (trei) ore se percepe un tarif suplimentar pentru o zi de inchiriere. Returnarea autoturismului in alta locatie decat cea stabilita in contract se va taxa cu 1 €/Km (1 Euro/Km), avand ca punct de referinta locatia stabilita in contract.Predarea si primirea autoturismului se face in Constanta la adreasa ……… In caz de nepredare la termenul stabilit a autoturismului,se considera furt si abuz de incredere conform articolului 213 din codul penal.

Obligatiile Locatarului asupra autoturismului inceteaza dupa verificarea starii acestuia la returnare si predarea cheilor unui reprezentant al proprietarului.

Daca clientul nu returneaza autoturismul la data si ora stabilita in contract, proprietarul instiinteaza politia si organele competente deoarece autoturismul se afla in posesia locatarului fara acordul proprietarului.

Asigurarea

Autoturismul este asigurat pentru daune cauzate tertilor, numai pentru perioada de inchiriere specificata in prezentrul contract. Daunele suferite din vina locatarului de autoturismul inchiriat sunt suportate in totalitate de locatar deoarece autoturismul nu beneficiaza de asigurare tip polita CASCO.Pentru orice fel de incident din vina locatarului acesta se obliga sa plateasca integral singerea oricaror pretentii catre terti.

Locatarul pierde dreptul la asigurare si este obligat sa plateasca daunele survenite autoturismului daca el sau alta persoana autorizata de proprietar:

-a condus autoturismul sub influenta bauturilor alcoolice sau a oricaror substante care ii diminueaza capacitatea de a conduce autoturismul;

-a condus autoturismul neglijent, incalcand regulile de circulatie sau l-a folost in scop ilicit sau ilegal;

-a condus, in munti sau pe drumuri neamenajate;

-a avariat partea de dedesubt a autoturismului, rotile, cauciucurile sau spatiul interior al autoturismului;

-are permisul suspendat, sau a fost suspendat pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor stupefiante;

-a furnizat proprietarului date false si/sau incomplete;

-nu a declarat la politie evenimentul si nu a obtinut procesul verbal de constatare si autorizatia de reparatie;

-a condus o persoana neautorizata de catre proprietar;

-nu respecta una din clauzele contractuale.

Obligatiile clientului in cazul in care autoturismul este furat sau implicat intr-un accident

Daca autoturismul asigurat, sau parti ale acestuia sunt avariate, furate, luate cu forta sau implicate intr-un accident, clientul trebuie sa:

-anunte imediat politia si propietarul,locatorul si sa ofere toate detaliile legate de eveniment;

-se asigure ca a declarat evenimentul la politie in maxim 24 de ore;

-aduca proprietarului procesul verbal de constatare si autorizatia de reparatie de la politie;

-obtina copii dupa actele de identitate ale persoanelor si crtificatele de inmatriculare ale autoturismelor implicate in   accident;

-obtina adresele martorilor;

-puna la dispozitia proprietarului orice documente care au legatura cu evenimentul.